Column TVJO | Jeugdopleiding K. Berchem Sport

Jeugdopleiding K. Berchem Sport

Column TVJO

Het voetbal van de toekomst

In Nederland is  het rapport “Winnaars van Morgen”  uitgekomen. Dit rapport wil een aanzet zijn voor een nieuw masterplan voor de toekomst van het Nederlandse voetbal.

Ik las enkele speerpunten van dit rapport, waarin een poging wordt ondernomen om het voetbal van 2030 te omschrijven. Geen verrassende of spectaculaire zaken. Wie het voetbal volgt heeft zeker een aantal ontwikkelingen, die zich ook op het EK manifesteerden, zelf gezien. Genoemde trends dienden  nu als richtinggevend in het rapport. Hier volgt een vereenvoudigde samenvatting.

Teams worden steeds beter in het compact verdedigen, de ruimtes worden steeds kleiner. Daardoor wordt het spel steeds intenser gespeeld, spelers moeten veel sneller kunnen denken en handelen en ze moeten dit ook vaker doen en dat de hele wedstrijd kunnen volhouden.

Dat vereist spelers die kunnen omgaan met die kleine ruimte, zeg maar, spelers die erg vaardig zijn en slim. Technisch sterk dus en met inzicht en overzicht. Ze moeten om dit vol te houden bovendien ook fysiek in orde zijn. 

We moeten spelers opleiden aan wie we bijgevolg niet alleen technisch en tactisch steeds hogere eisen stellen, maar ook de fysieke component wordt steeds belangrijker.

Anderzijds moeten onze spelers ook leren de ruimtes niet alleen te zien, maar ze ook snel te benutten. We moeten bijgevolg ook en vooral in de opleiding veel beter worden in het zoeken naar diepgang in de passing.

Maar niet alleen ten aanzien van passing, ook ten aanzien van andere voetbal handelingen worden de eisen steeds hoger. Zo verwachten we van spelers dat ze in staat kunnen zijn om onder druk van een tegenstander snel weg te kunnen draaien.  Snel  opendraaien , snel diep kijken en snel het spel verleggen in voorwaartse richting. Dat veronderstelt communicatie, hoge technische en fysieke bekwaamheden.

Het gaat over speelstijl en niet over spelsysteem. Een spelsysteem zoals 1-4-3-3  is ondersteunend aan hoe  we willen opleiden, maar de speelstijl is bepalender.

Opleiding en dus talentontwikkeling zal toekomstgericht nog steeds gebruik maken van de bouwstenen techniek, inzicht en communicatie. Maar op vandaag en met het oog op morgen blijkt het belang van  winnaarsmentaliteit en fysiek veel nadrukkelijker.

Winnaarsmentaliteit is de intrinsieke drive van spelers om alles uit zichzelf te halen. Maar ook de ploeg moet die mentaliteit uitdragen.

Als we dit allemaal goed lezen, kunnen we met genoegen vaststellen dat de opleiding van KBS zeker afgestemd is op het voetbal van de toekomst.

Immers het belang van het ontwikkelen van handelingssnelheid is steeds een uitgangspunt geweest. Om de handelingssnelheid op te drijven wordt bij KBS veel aandacht besteed aan het trainen op de kleine ruimte. Binnen het TPC is dit zelfs het uitgangspunt . De TPC trainingen op woensdagnamiddag zijn specifiek met die opdracht ontstaan.

Omtrent winnaarsmentaliteit werd gezocht naar de ontwikkelingsmogelijkheden. Onze trainers krijgen de opdracht er tijdens hun trainingen nog meer de nadruk op te leggen. Spelers moeten leren fel in duel te gaan en snel te reageren bij het omschakelen. Tegenwoordig spreekt men al niet meer over reageren, maar zelfs over een fase eerder, nl. ageren.

Daardoor wordt het belang van presteren en winnen ook groter. Winnen als onderdeel van je ontwikkeling is altijd al belangrijk geweest. Wel wordt bij jongere leeftijden het opleiden niet opgeofferd aan het winnen. Dat is maar goed ook, evenwel moet men opletten dat spelers gaan geloven dat hun trainer geen enkele aandacht zou hebben voor het winnen van de wedstrijd.  De winnaarsmentaliteit is als het ware aangeboren, we laten die niet verwelken. Vooral vanaf u17 wordt het winnen zelf opnieuw heel belangrijk. Bij u19 wedstrijden is het een opdracht geworden te winnen.

Daarnaast moet winnaarsmentaliteit bij het opleiden van spelertjes kunnen worden ontwikkeld door  het geven van aandacht voor kwaliteiten zoals: het nemen van eigen verantwoordelijkheden, intrinsieke motivatie, het stellen van persoonlijke doelen, grenzen overgaan om je doel te bereiken, zelfreflectie en het kunnen omgaan met tegenslag en kritiek.

Binnen Berchem kunnen we meerdere accenten terugvinden die nauw aansluiten met de winnaarsmentaliteit als bouwsteen van de opleiding.

Zo zijn de jaarlijkse evaluatiemomenten er om met de speler en zijn omgeving even stil te staan op de kwaliteiten maar ook op de werkpunten van de speler in opleiding. Maar evaluaties zijn zeer nuttig, maar vaak blijft achteraf bij spelers en ouders enkel een globaal idee hangen.

We willen daarom deze evaluatiemomenten versterken door de relatie speler/trainer/ KBS  hierop af te stemmen.

Hierbij hebben we ons geïnspireerd op het VCM (Voetbal  Coaching Model, later omgedoopt tot Verantwoordelijkheid, Coaching, Methodieken). Dit model wil mensen (en ook organisaties) ontwikkelen, door het realiseren van doordachte doelstellingen met verantwoordelijkheid als uitgangspunt.

Zo starten we bij u14, u15 en u16 structureel met een spelerscommunicatie vanuit een beperkt aantal gerichte vragen. Die communicatie leidt tot een soort zelfscan. Daaruit ontstaat een inzicht in de winnaarsmentaliteit van de speler en zijn bereidheid er echt voor te gaan. Tevens kan richting worden gegeven aan een samenwerking met de trainer en de voetbalomgeving om eventueel een PAP (Persoonlijk Actie Plan)uit te werken. Bij de bovenbouw wordt gesproken over het invoeren van POP (Persoonlijk Opleidings Plan).

De KBS omkadering waarin de thema’s “eenheid” en “autonome ploegdynamiek” verweven zijn ( sedert  2011 en 2012 toegelicht binnen KBS aan de medewerkers, spelers en ouders ) creëert een omkadering die de ontwikkeling van verantwoordelijkheidszin stimuleert.

Vanaf u17 spreken we over de “postformatie”. Hierin wordt zeer nadrukkelijk naast andere bouwstenen, geïnvesteerd in de fysieke factor. Alle trainers van de postformatie zijn deskundig en kennen het belang ervan. Ze zijn dit seizoen nog versterkt door het aantrekken van een professionele trainer voor kracht, mobiliteit, stabiliteit en andere fysieke componenten. Bij dit alles is er ook de  nauw  aansluitende samenwerking met de eigen medische cel.

Over de andere bouwstenen zoals daar zijn: inzicht, technisch vermogen en communicatie hebben we eerder al een en ander uitgeschreven. Dit is niet onderwerp van vandaag, maar ook hier volgt KBS volop het juiste spoor. Onze opleiding volgt alles op de voet en is gewapend voor  de toekomst.

G. Onghena

TVJO