Ombudsdienst | Jeugdopleiding K. Berchem Sport

Jeugdopleiding K. Berchem Sport

Ombudsdienst

Ombudsdienst

Opleiding en infrastructuur kosten veel geld. Het lidgeld dat u betaald dekt enigszins de onkosten. Langs deze weg willen wij iedereen informeren dat de verschillende ziekenfondsen jaarlijks een tegemoetkoming voorzien in het individuele lidgeld dat aan de sportclub is betaald. Een aanvraagformulier is bij uw ziekenfonds te verkrijgen en kan u tijdens de openingstijden van het secretariaat van Berchem Sport laten invullen op dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.

Ook mensen die het statuut hebben “verhoogde tegemoetkoming” kunnen een tegemoetkoming aanvragen via de Stad Antwerpen. Ondersteuning.lidgeld@stad.antwerpen.be

Vergeet de klever van uw ziekenfonds niet.

In elke vereniging kan het zijn dat, ondanks alle inspanningen van bestuur en trainerscorps, er zich toch ergens problemen voordoen. Als deze problemen zich situeren op het sportieve vlak is de trainer van deze ploeg het eerste aanspreekpunt. Indien geen oplossing wordt gevonden kan elke betrokken speler of zijn ouder, een afspraak maken met de trainers verantwoordelijke jeugdopleiding (TVJO) van de jeugdopleiding.

De ombudsdienst van Koninklijk Berchem Sport zoekt mee naar oplossingen voor de problemen die niets met het sportieve luik te maken hebben.

Tony Siemons
Ombudsdienst
0476/316.395

Tony-siemons-ombusdienst-berchem-sport-jeugd