Ombudsdienst – Spelersbegeleiding | Jeugdopleiding K. Berchem Sport

Jeugdopleiding K. Berchem Sport

Ombudsdienst – Spelersbegeleiding

Ombudsdienst – Spelersbegeleiding

Gezien de groeiende pedagogische professionalisering van onze Jeugdopleiding is het een noodzaak, en  is de functie van een ombudsdienst/spelersbegeleiding onontbeerlijk. Iedereen moet graag op Berchem Sport willen zijn.

De sportieve ambities van de club kunnen druk uitoefenen op een speler, of omstandigheden met zich meebrengen waarin hij hulp behoeft van een mentor of psychische coach.
De ombudsdienst/spelersbegeleiding zal zich toespitsen op de psychologische en sociale begeleiding van de ploegen en haar spelers.

De taken van deze dienst kunnen erg verreikend zijn. In een eerste fase zullen we deze toespitsen naar opvolging en ondersteuning van jongeren die:

 1. Niet tot goede prestaties kunnen komen (vb: privésituaties, school, pesten, e.a….)
 2. De beleidsvisie van de club, naar attitude moeilijk kunnen opvolgen

De taak van de ombudsdienst/spelersbegeleiding bestaat uit een neutrale rapportering van probleemsituaties die zich voordoen. Het verslag is vaststellend. De opvolging anticiperend, remediërend en evaluerend. Of met andere woorden: we kijken, helpen en herbekijken!

Het in kaart brengen van deze feiten is niet repressief (niet bestraffend). Het stelt de Jeugdopleiding wel in staat om een genuanceerd beeld te krijgen van probleemsituaties die anders niet aan het licht komen. We kunnen op deze manier voor een betere opvolging van de speler, de jeugdploegen en de opleiding in het algemeen zorgen.

De ombudsdienst/spelersbegeleiding waakt over een goede sfeer. Iedereen moet zich thuis voelen op de club. Het bijwonen en/of organiseren van een ouder – en spelersraad behoren tot het takenpakket.

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”

Basisgedachte:

Streven naar het ideale evenwicht, tussen:

 • School
 • Gezin
 • Vrije tijd
 • en K. Berchem Sport

Indien er geen evenwicht is, dan kan er een probleem zijn!

Doelstellingen:

 • Ontwikkelen van de speler in zijn totaliteit
 • Streven naar een ideaal schoolparcour
 • Behalen van het gewenste schooldiploma
 • en zich thuis voelen bij K. Berchem Sport

Mogelijke stoorzenders – problemen:

 • Intermenselijke relaties
 • Pestgedrag (pester, gepeste)
 • Te laat komen, afwezigheden
 • Attitude (houding, gedrag)
 • AD (alcohol, drugs)
 • en …

Wie kan de problemen, detecteren en melden aan de ombudsdienst/spelerbegeleiding?:

 • Speler(s)
 • Trainer(s) / opleider(s)
 • Afgevaardigde(n)
 • Ouder(s)
 • School
 • Club
 • Externe(n)
 • en …

Taakdefiniëring => Ombudsdienst / Spelersbegeleiding:

 • Info verzamelen via Spelersfiche
 • Scholen (U17, U19 en JB) informeren van ons pedagogisch project
 • Alle schoolrapporten opvragen bij U17, U19 en JB, dit is preventief (voorkomend)
 • Luisterend oor zijn voor melders
 • Schoolrapport opvragen bij probleem (U7 – U16), dit is remediërend (oplossend)
 • Gesprek met betrokkene(n)
 • Maken van gezamenlijke afspraken (informeel, formeel)

En omdat 1 beeld meer zegt dan vele woorden, zag je bovenstaande flowchart!

 

Contact